• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

31.10.2017

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 31.10.2017 klo 9:00

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 (IFRS)

Kolmas neljännes heikko – odotamme neljännen vuosineljänneksen käyttökatteen määrän yltävän suunnilleen vuoden 2016 tasolle

Heinä–syyskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 13,9 miljoonaa euroa (2016: 11,8), jossa kasvua 18,0 %
 • Käyttökate oli noin -0,9 miljoonaa euroa (2016: 0,9), jossa laskua 202,1 %; tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto sekä Tanskan liiketoiminnan tulosten merkittävä jääminen tavoitteista
 • Liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa (2016: liikevoitto 0,3) ja laski 707,9 %, liiketappioon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 507 tuhatta euroa (2016: 455) liikevoittoa alentavasti
 • Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto, joka johtui muun muassa siitä, että useat asiakasprojektit käynnistyivät kesän jälkeen asiakkaista johtuneista syistä arvioitua myöhemmin, etenkin Suomessa; lisäksi Tanskassa ja Ruotsissa jouduttiin kirjaamaan asiakasprojekteihin liittyneitä tappiota

Tammi–syyskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 48,9 miljoonaa euroa (2016: 41,6), jossa kasvua 17,5 %
 • Käyttökate oli noin 1,2 miljoonaa euroa (2016: 2,8), jossa laskua 59,3 %
 • Liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa (2016: liikevoitto 1,0), jossa laskua 185,2 %, ja jossa liikevoittoa alensivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 1 522 tuhatta euroa (2016: 1 365)
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muun muassa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) noin 1,8 miljoonaa euroa ja 1,2 miljoonaa euroa, IF Metal (Ruotsissa) noin 0,6–4 miljoonaa euroa, eräs suomalainen palvelualan yritys noin 0,5 miljoonaa euroa, sekä Suomen Punainen Risti noin 0,6 miljoonaa euroa.

1.7.–30.9. 2017

1.7.–30.9. 2016*

Muutos

1.1.–30.9. 2017

1.1.–30.9. 2016*

Muutos

1.1.–31.12. 2016*

Liikevaihto tuhatta euroa

13 930

11 803

18,0 %

48 899

41 624

17,5 %

59 616

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

-877

859

-202,1 %

1 156

2 841

-59,3 %

4 831

prosenttia liikevaihdosta

-6,3 %

7,3 %

2,4 %

6,8 %

8,1 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

-1 544

254

-707,9 %

-857

1 006

-185,2 %

2 332

prosenttia liikevaihdosta*

-11,1 %

2,2 %

-1,8 %

2,4 %

3,9 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

-1 617

157

-1129,9 %

-1 199

724

-265,6 %

1 920

prosenttia liikevaihdosta*

-11,6 %

1,3 %

-2,5 %

1,7 %

3,2 %

Tulos tuhatta euroa*

-1 293

125

-1134,4 %

-959

579

-265,6 %

1 516

prosenttia liikevaihdosta*

-9,3 %

1,1 %

-2,0 %

1,4 %

2,5 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

56,1 %

55,5 %

56,1 %

55,5 %

70,2 %

Omavaraisuusaste

43,7 %

41,6 %

43,7 %

41,6 %

35,8 %

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

623

511

21,9 %

609

505

20,6 %

532

Tulos per osake (euroa)

-0,0357

0,0038

-1040,3 %

-0,0274

0,0176

-255,4 %

0,0467

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2017 Innofactorin operatiivinen liiketappio olisi ollut 1 037 tuhatta euroa (2016: liikevoitto 709), operatiivinen tulos ennen veroja -1 110 tuhatta euroa (2016: 612), operatiivinen tulos -888 tuhatta euroa (2016: 490) sekä operatiivinen tulos per osake -0,0245 euroa (2016: 0,0149). IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–30.9.2017 liiketulokseen sisältyy 1 522 tuhatta euroa (2016: 1 365) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–30.9.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 665 tuhatta euroa (2016: 2 371), operatiivinen tulos ennen veroja 323 tuhatta euroa (2016: 2 089), operatiivinen tulos 258 tuhatta euroa (2016: 1 671) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0074 euroa (2016: 0,0508).

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 (päivitetty 13.10.2017)

Innofactorin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2016, jolloin liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa. Innofactorin käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan jäävän vuodesta 2016, jolloin käyttökate oli 4,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus

Liikevaihdon kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 18,0 prosenttia (liikevaihto 13,9 miljoonaa euroa). Innofactor on arvioinut pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvavan vuonna 2017 edellisiä vuosia nopeammin ja pitää arvionsa ennallaan. Markkinan kasvun uskotaan osaltaan lisäävän myös Innofactorin kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,9 miljoonaa euroa (-6,3 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 202,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto, joka johtui muun muassa siitä, että useat asiakasprojektit käynnistyivät kesän jälkeen Innofactorista riippumattomista syistä arvioitua myöhemmin, etenkin Suomessa. Lisäksi Tanskassa ja Ruotsissa jouduttiin kirjaamaan asiakasprojekteihin liittyneitä tappiota. Innofactorin historiassa loppuvuosi on tyypillisesti ollut käyttökatteen osalta merkittävästi alku­vuotta parempi, mutta kannattavuuden parantaminen vaatii erityistä huomiota. Odotamme neljännen vuosineljänneksen käyttökatteen määrän yltävän suunnilleen vuoden 2016 tasolle, jolloin se oli noin 2 miljoonaa euroa.

Ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen liiketoiminnan kassavirta pysyi heikosta käyttökatetasosta huolimatta vahvalla tasolla ja oli 3,1 miljoonaa euroa (2016: 2,5 miljoonaa euroa).

Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtavia pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajia Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Innofactor pyrkii vuosien 2017–2020 aikana ensisijaisesti yhtenäistämään tarjontansa Pohjoismaissa valitsemillaan osa-alueilla, mikä voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa maailmassa.

Innofactorin visio: Olemme johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja).

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • johtava tarjonta pilviratkaisuissa ja digitalisaatiossa
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • edelläkävijäasiakkaat valikoiduilla toimialoilla Pohjoismaissa

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2017 liikevaihdon kasvu oli 17,5 prosenttia, joka pääosin perustui Lumagate-yritysoston tuomaan epäorgaaniseen kasvuun.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli 2,4 prosenttia. Tyypillisesti Innofactorin kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2017 positiivinen 3,1 miljoonaa euroa (2016: 2,5 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 56,1 prosenttia (2016: 55,5 prosenttia).


Espoossa 31.10.2017

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2017

Innofactor järjestää 31.10.2017 klo 10.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Innofactor järjestää vastaavan englanninkielisen puhelinkonferenssin 31.10.2017 klo 16.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen .

Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla niiden jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Liitteet: Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 (IFRS)

Innofactor
Innofactor on johtava digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttaja Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2012–2016 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 28 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Mediayhteydet

Salla Tähtinen
Communications Manager
salla.tahtinen@innofactor.com
+358 50 554 3832
Ota yhteyttä!