• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

03.05.2017

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 3.5.2017 klo 9:00

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 (IFRS)

Historian paras ensimmäinen vuosineljännes liikevaihdolla ja käyttökatteella mitattuna

Tammi–maaliskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,5 miljoonaa euroa (2016: 14,6), jossa kasvua 20,0 %
 • Käyttökate oli noin 1,2 miljoonaa euroa (2016: 0,9), jossa kasvua 27,1 %
 • Liikevoitto oli 487 tuhatta euroa (2016: 306) ja kasvoi 59,2 %, liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 507 tuhatta euroa (2016: 455) liikevoittoa alentavasti
 • Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamistoimenpiteillä on ollut toivottu liikevaihtoa, käyttökatetta sekä kassavirtaa parantava vaikutus maaliskuusta 2017 alkaen, vaikka maaliskuulle koituikin toimenpiteiden seurauksena normaalia enemmän kuluja
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä huhtikuussa, esimerkiksi Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) noin 1,8 miljoonaa euroa ja IF Metallin (Ruotsissa) noin 0,6–4 miljoonaa euroa

1.1.–31.3. 2017

1.1.–31.3. 2016

Muutos

1.1.–31.12. 2016

Liikevaihto tuhatta euroa

17 517

14 597

20,0 %

59 616

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

1 163

915

27,1 %

4 831

prosenttia liikevaihdosta

6,6 %

6,3 %

8,1 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*

487

306

59,2 %

2 332

prosenttia liikevaihdosta*

2,8 %

2,1 %

3,9 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa*

346

171

102,3 %

1 920

prosenttia liikevaihdosta*

2,0 %

1,2 %

3,2 %

Tulos tuhatta euroa*

78

142

97,9 %

1 516

prosenttia liikevaihdosta*

0,4 %

1,0 %

2,5 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

52,9 %

49,6 %

70,2 %

Omavaraisuusaste

43,2 %

50,5 %

35,9 %

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**

596

500

19,2 %

427

Tulos per osake (euroa)

0,0085

0,0041

104,3 %

0,0467

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.3.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 994 tuhatta euroa (2016: 761), operatiivinen tulos ennen veroja 853 tuhatta euroa (2016: 626), operatiivinen tulos 682 tuhatta euroa (2016: 501) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0208 euroa (2016: 0,0155).

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 ennallaan

Innofactorin vuoden 2017 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2016, jolloin liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Vahva startti vuodelle 2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua – ja teki historiansa parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen sekä liikevaihdon että käyttökatteen määrällä mitattuna.

Liikevaihdon kasvu oli 20,0 prosenttia (liikevaihto 17,5 miljoonaa euroa). Innofactor on arvioinut pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvavan vuonna 2017 edellisiä vuosia nopeammin ja pitää arvionsa ennallaan. Markkinan kasvun uskotaan osaltaan lisäävän myös Innofactorin kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli 1,2 miljoonaa euroa (6,6 prosenttia liikevaihdosta) ja kasvoi 27,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Innofactorin historiassa loppuvuosi on tyypillisesti ollut käyttökatteen osalta merkittävästi alkuvuotta parempi.

Tilinpäätöstiedotteessa 7.3.2017 kerrotuilla Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamis­toimenpiteillä, esimerkiksi organisaatiorakenteen uusimisella ja ylimääräisen johdon karsimisella, on ollut toivottu liikevaihtoa, käyttökatetta sekä kassavirtaa parantava vaikutus maaliskuusta 2017 alkaen, vaikka maaliskuulle koituikin toimenpiteiden seurauksena normaalia enemmän kuluja.

Vuoden 2015 lopussa ostetun ruotsalaisen Cinteros AB:n ja vuoden 2016 lokakuussa ostettujen Lumagate-yhtiöiden integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2017 aikana pyrimme edelleen yhtenäistämään pohjoismaista tarjoomaamme. Lumagaten tuoteliiketoiminta on yhdistetty Innofactorin pohjoismaiseen tuoteyksikköön ja yhteiseen tarjoomaamme.

Innofactor sai merkittäviä tilauksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä huhtikuussa. Innofactorin tilauskantaa kasvattivat muun muassa Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) IT-asiantuntijapalveluiden toimittaiminen arvoltaan noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) Virtuaalisairaala-hankkeen Terveyskylän sovellusten kehittäminen arvoltaan noin 1,8 miljoonaa euroa, sekä IF Metallin (Ruotsissa) jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys ja tuki arvoltaan noin 0,6–4 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan kassavirta pysyi myös vahvalla tasolla ja oli 2,3 miljoonaa euroa.

Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtavia pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajia Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Innofactor pyrkii vuosien 2017–2020 aikana ensisijaisesti yhtenäistämään tarjontansa Pohjoismaissa valitsemillaan osa-alueilla, mikä voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa maailmassa.

Innofactorin visio: Olemme johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja).

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • johtava tarjonta pilviratkaisuissa ja digitalisaatiossa
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • edelläkävijäasiakkaat valikoiduilla toimialoilla Pohjoismaissa

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu viimeistään vuonna 2020
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon viimeistään vuonna 2020
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2017 liikevaihdon kasvu oli 20,0 prosenttia, joka pääosin perustui Lumagate-yritysoston tuomaan epäorgaaniseen kasvuun.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli 6,6 prosenttia. Tyypillisesti Innofactorin kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 positiivinen 2,3 miljoonaa euroa (2016: 3,5 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 52,9 prosenttia (2016: 49,6 prosenttia).


Espoossa 3.5.2017

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2017

Innofactor järjestää 3.5.2017 klo 10.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee Toimitusjohtaja Sami Ensio. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen tanja.eskolin@innofactor.com.

Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille tarvittaessa englanniksi puhelinkonferenssin 3.5.2017 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa tanja.eskolin@innofactor.com keskiviikkona 3.5.2017 klo 12 mennessä.


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Liitteet: Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 (IFRS)

Innofactor
Innofactor on johtava digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttaja Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2012–2016 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 28 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Mediayhteydet

Salla Tähtinen
Communications Manager
salla.tahtinen@innofactor.com
+358 50 554 3832
Ota yhteyttä!