• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

01.08.2017

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.8.2017 klo 9:00

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 (IFRS)

Ensimmäinen vuosipuolisko kohtalainen – odotamme vahvaa toista vuosipuoliskoa

Tammi–kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 35,0 miljoonaa euroa (2016: 29,8), jossa kasvua 17,3 %
 • Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2016: 2,0), jossa kasvua 2,6 %
 • Liikevoitto oli 687 tuhatta euroa (2016: 752), jossa laskua 8,6 %, ja jossa liikevoittoa alensivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 1 014 tuhatta euroa (2016: 910)
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muun muassa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) noin 1,8 miljoonaa euroa ja 1,2 miljoonaa euroa, IF Metal (Ruotsissa) noin 0,6–4 miljoonaa euroa, sekä eräs suomalainen palvelualan yritys noin 0,5 miljoonaa euroa
 • Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamistoimenpiteillä on ollut toivottu käyttökatetta parantava vaikutus erityisesti Norjassa
 • Tanskan liiketoiminta ei ole korjaantunut toivotulla tavalla, josta syystä Tanskan maajohtajana toimii jatkossa toistaiseksi Per Bendix Olsen, joka jatkaa myös Innofactorin Pohjoismaiden julkishallinnon liiketoiminnan johdossa
 • Innofactor-konsernin uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa Vesa Syrjäkari erityisenä tavoitteena konsernin kannattavuuden parantaminen

Huhti–kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,5 miljoonaa euroa (2016: 15,2), jossa kasvua 14,6 %
 • Käyttökate oli noin 0,9 miljoonaa euroa (2016: 1,1), jossa laskua 18,5 %; tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto sekä Tanskan liiketoiminnan tulosten merkittävä jääminen tavoitteista
 • Liikevoitto oli 200 tuhatta euroa (2016: 446) ja laski 55,2 %, liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 507 tuhatta euroa (2016: 455) liikevoittoa alentavasti

1.4.–30.6. 2017

1.4.–30.6. 2016

Muutos

1.1.–30.6. 2017

1.1.–30.6. 2016

Muutos

1.1.–31.12. 2016

Liikevaihto tuhatta euroa

17 452

15 224

14,6 %

34 969

29 821

17,3 %

59 616

Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa

870

1 067

-18,5 %

2 033

1 982

2,6 %

4 831

prosenttia liikevaihdosta

5,0 %

7,0 %

5,8 %

6,6 %

8,1 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa**

200

446

-55,2 %

687

752

-8,6 %

2 332

prosenttia liikevaihdosta**

1,1 %

2,9 %

2,0 %

2,5 %

3,9 %

Tulos ennen veroja tuhatta euroa**

72

396

-81,8 %

418

567

-26,3 %

1 920

prosenttia liikevaihdosta**

0,4 %

2,6 %

1,2 %

1,9 %

3,2 %

Tulos tuhatta euroa**

-59

294

-120,1 %

19

436

-95,6 %

1 516

prosenttia liikevaihdosta**

-0,3 %

1,9 %

0,1 %

1,5 %

2,5 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

48,9 %

52,2 %

48,9 %

52,2 %

70,2 %

Omavaraisuusaste

43,5 %

39,3 %

43,5 %

39,3 %

35,9 %

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana***

609

500

21,8 %

602

501

20,2 %

427

Tulos per osake (euroa)

0,0016

0,0096

-83,6 %

0,0097

0,0137

-29,3 %

0,0467

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.6.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.4.–30.6.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 707 tuhatta euroa (2016: 901), operatiivinen tulos ennen veroja 579 tuhatta euroa (2016: 851), operatiivinen tulos 463 tuhatta euroa (2016: 681) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0141 euroa (2016: 0,0211). IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 liiketulokseen sisältyy 1 014 tuhatta euroa (2016: 910) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–30.6.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 1 701 tuhatta euroa (2016: 1 662), operatiivinen tulos ennen veroja 1 432 tuhatta euroa (2016: 1 477), operatiivinen tulos 1 146 tuhatta euroa (2016: 1 182) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0347 euroa (2016: 0,0367).

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 ennallaan

Innofactorin vuoden 2017 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2016, jolloin liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Innofactor keskittyy toisella vuosipuoliskolla selkeään kannattavuuden parantamiseen

Liikevaihdon kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 14,6 prosenttia (liikevaihto 17,5 miljoonaa euroa). Innofactor on arvioinut pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvavan vuonna 2017 edellisiä vuosia nopeammin ja pitää arvionsa ennallaan. Markkinan kasvun uskotaan osaltaan lisäävän myös Innofactorin kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli 0,9 miljoonaa euroa (5,0 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 18,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto sekä Tanskan liiketoiminnan tulosten merkittävä jääminen tavoitteista. Tilinpäätöstiedotteessa 7.3.2017 kerrotuilla Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamis­toimenpiteillä, kuten organisaatiorakenteen uusimisella ja ylimääräisen johdon karsimisella, on ollut edelleen käyttökatetta parantava vaikutus erityisesti Norjassa.

Innofactorin historiassa loppuvuosi on tyypillisesti ollut käyttökatteen osalta merkittävästi alku­vuotta parempi, mutta kannattavuuden parantaminen tavoitetasolle vaatii edelleen erityistä huomiota.

Innofactorin hallitus päätti eilen 31.7.2017 pitämässään kokouksessa, että Innofactorin uusi Pohjoismaiden julkishallinnon liiketoiminnasta vastaava johtaja tanskalainen Per Bendix Olsen ottaa toistaiseksi hoitaakseen 1.8.2017 alkaen myös Tanskan maajohtajan tehtävät. Per Bendixillä on laaja kokemus IT-yhtiöiden johtotehtävistä ja erityisesti Microsoftilta, jossa hän viimeisimpänä vastasi Microsoftin pääkonttorissa Redmondissa kansainvälisesti julkishallinnon kumppanuuksista.

Innofactorin johtoryhmässä aloittaa 1.9.2017 alkaen myös toinen Microsoftin pääkonttorin paluumuuttaja Vesa Syrjäkari nimikkeellä Executive Vice President, Business Development and Operational Excellence. Vesa on yksi merkittävimpään tehtävään Microsoftin kansainvälisessä organisaatiossa koskaan edenneistä suomalaisista. Hän vastasi viimeisimpänä tehtävänään maailmanlaajuisesti Microsoftin suurasiakasmyynnin tehokkuudesta. Vesa keskittyy ensi töikseen Innofactorin kannattavuuden kehittämiseen ja jo aiemmin tehtyjen liiketoimintayksikköjen tehostamissuunnitelmien onnistuneen toteuttamisen varmistamiseen.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan kassavirta pysyi haasteellisesta käyttökatetasosta huolimatta vahvalla tasolla ja oli 3,9 miljoonaa euroa (2016: 2,9 miljoonaa euroa).

Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtavia pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajia Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Innofactor pyrkii vuosien 2017–2020 aikana ensisijaisesti yhtenäistämään tarjontansa Pohjoismaissa valitsemillaan osa-alueilla, mikä voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa maailmassa.

Innofactorin visio: Olemme johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja).

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

 • parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
 • johtava tarjonta pilviratkaisuissa ja digitalisaatiossa
 • proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
 • edelläkävijäasiakkaat valikoiduilla toimialoilla Pohjoismaissa

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu viimeistään vuonna 2020
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon viimeistään vuonna 2020
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2017 liikevaihdon kasvu oli 17,3 prosenttia, joka pääosin perustui Lumagate-yritysoston tuomaan epäorgaaniseen kasvuun.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli 5,8 prosenttia. Tyypillisesti Innofactorin kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 positiivinen 3,9 miljoonaa euroa (2016: 2,9 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 48,9 prosenttia (2016: 52,2 prosenttia).


Espoossa 1.8.2017

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2017

Innofactor järjestää 1.8.2017 klo 10.00 puolivuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Innofactor järjestää vastaavan englanninkielisen puhelinkonferenssin 1.8.2017 klo 16.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla niiden jälkeen.


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Liitteet: Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 (IFRS)

Innofactor
Innofactor on johtava digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttaja Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2012–2016 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 28 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Mediayhteydet

Salla Tähtinen
Communications Manager
salla.tahtinen@innofactor.com
+358 50 554 3832
Ota yhteyttä!