• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

05.12.2017

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 5.12.2017 klo 15.20

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valitsi Innofactorin Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) toimittajaksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) ja siihen liittyvien palveluiden toimittajaksi. Järjestelmätoimitus sisältää uuden järjestelmän toimitusprojektin, nykyisen järjestelmän konversion, ylläpito- ja tukipalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut. Järjestelmätoimituksen on suunniteltu toteutuvan vuoden 2018 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 591 950 euroa.

Kemikaalitietojen digitalisoinnilla kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja sujuvoitetaan valvonnan kannalta olennaisen kemikaalitiedon laatimista. Muutoksella tuetaan yritysten osaamista ja turvallisuuden kannalta olennaisen kemikaalitiedon ajantasaisuutta ja ylläpitoa. Asiakas saa hyötyjä järjestelmässä olevan valmiin tiedon käytöstä, saman tiedon toimittamisesta kertaalleen järjestelmään sekä raportointivelvollisuuksien täyttymisestä järjestelmän avulla. Viranomaiset hyötyvät tiedon koostamisesta yhteen järjestelmään, sen ajantasaisuudesta ja mahdollisuudesta täyttää omia raportointivelvollisuuksiaan järjestelmään kertyvän tiedon avulla. Kemikaalitietojen digitalisointi edistää myös eri viranomaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteensovittamista sekä päällekkäisyyksien ja hallinnollisen taakan karsimista.

”Innofactor on mielellään toteuttamassa tätä hallituksen kärkihankkeena määriteltyä kokonaisuutta, jolla saavutetaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta. Kauppa on Innofactorille merkittävä ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle Innofactorin johtavaa osaamista digitalisaatiohankkeissa”, kommentoi Sami Ensio, Innofactorin toimitusjohtaja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 250 hengen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Tukesin tehtäviä ovat myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa, 5.12.2017

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttaja Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2012–2016 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 28 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Mediayhteydet

Salla Tähtinen
Communications Manager
salla.tahtinen@innofactor.com
+358 50 554 3832
Ota yhteyttä!