• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

Microsoft Office SharePoint Server™

Innofactor tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä palveluita Microsoft SharePoint -ohjelmiston käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyen. Palvelussa hyödynnetään Microsoft Office -tuotekokonaisuutta, jota täydennetään Innofactorin omilla laajennuskomponenteilla.

Microsoft SharePoint -pohjaisten ratkaisujen toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen sekä siihen, että käyttäjä pystyy helposti personoimaan järjestelmän toimintaa itselleen sopivaksi. Valittu toteutustapa tarjoaa ratkaisulle pitkän elinkaaren.

Alla esitellään joitakin Microsoft SharePoint -ohjelmiston käyttötarkoituksia.

Business Intelligence ja raportointi

Tehokkaaseen raportointiin on käytettävissä SQL Serveriin sisältyvä Microsoft Reporting Services -palvelinohjelmisto, jolla voi luoda raportteja tulostettavaksi tai verkkosivujen kautta jaettavaksi. Reporting Services -ratkaisut mahdollistavat vuorovaikutteisten raportointi- ja analyysiratkaisujen toteuttamisen organisaation kaikille työntekijöille ja sidosryhmille.

Microsoft SharePointilla voidaan toteuttaa myös monipuolisia liiketoiminnan suunnittelun, seurannan ja konsernilaskennan järjestelmiä. Microsoft SharePoint sisältää monipuolisten suunnittelu- ja analyysivälineiden lisäksi kaikki kansainvälisen konsernilaskennan tarvitsemat toiminnot.

Dokumentinhallinta ja arkistointi

Microsoft SharePoint tarjoaa verkkolevyjen ja sähköpostiviestinnän tilalle aidosti vuorovaikutteisen, käyttäjän tarpeisiin mukautuvan ja työskentelyä tehostavan keskitetyn työskentely-ympäristön. Ratkaisu varmistaa dokumenttien löytymisen ja saatavuuden organisaatiossa kaikissa tilanteissa käyttöoikeuksien rajoissa.

Dokumenttien käsittely tapahtuu joustavasti suoraan Microsoft Office -ohjelmistoilla tai selaimella. Dokumentinhallinta sisältää versionhallinnan, lukitukset ja auditoinnin. Microsoft SharePointilla voidaan haluttaessa toteuttaa myös sähköinen arkisto.

Ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinta

Työjonot ovat yksi Microsoft SharePointin keskeisistä ominaisuuksista, jonka avulla voidaan toteuttaa monipuolisia työnkulun ja asianhallinnan prosesseja. Tehokkaan ryhmätyön välineinä toimivat lisäksi tehtävälistat, kalenterit, dokumenttikirjastot, keskustelut, wikit ja blogit. Kaikki toiminnot ovat avoimen rajapinnan kautta integroitavissa muihin järjestelmiin.

Verkkosivustot, sähköinen asiointi ja palvelut

Microsoft SharePointilla voidaan toteuttaa yhteinen järjestelmäalusta intranet-, ekstranet- ja internetpalveluille. Toteutuksen etuna on helppo tiedon tuottaminen ja ylläpito, joka ei vaadi käyttäjältä erityistä tietoteknistä osaamista. Sisällöntuotantoon liittyvä kommunikointi ja katselmointi voidaan automatisoida esimerkiksi kommentointi- ja hyväksymistyönkulkujen avulla.

Järjestelmän laajat ominaisuudet ja suorituskyvyn skaalautuvuus takaavat, että ratkaisu mahdollistaa myös vaativimpien verkkosivustojen toteutuksen. Verkkosivuille toteutettavat asiointipalvelut voidaan yhdistää niin organisaation sisäisiin työnkulkuihin ja operatiivisiin järjestelmiin kuin ulkopuolisiin tunnistus- ja maksamisjärjestelmiinkin.

Hakutoiminnot

Microsoft SharePointin avulla on mahdollista toteuttaa monipuolisia ja tehokkaita hakuominaisuuksia. SharePoint-järjestelmään tallennettujen tietojen lisäksi hakua voidaan tehdä esimerkiksi verkkolevyltä, sähköpostista tai muista taustajärjestelmistä. Haku voidaan kohdistaa ja personoida – esimerkiksi liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot eri tietojärjestelmistä voidaan koota johdon työpöydälle.

Microsoft SharePoint tarjoaa toiminnan kannalta olennaiset raportit keskitetysti ja helposti hyödynnettävässä muodossa graafisesti tai personoituna taulukkonäkymänä.

Toteutusteknologia

Microsoft SharePoint on toteutettu täysin yhteensopivaksi Microsoftin muiden ohjelmistojen kanssa, ja se hyödyntää Microsoftin .NET-teknologiaa sekä Windows Server- ja SQL Server -ohjelmistoja. Järjestelmää käytetään pääosin selaimella tai Microsoft Office -ohjelmistojen kautta. Ratkaisu toimii yhdessä Innofactor Prime- ja Microsoft Dynamics -ohjelmistojen kanssa.

Innofactor on toteuttanut Microsoft SharePointiin omia laajennuksia Innofactor Prime -tuoteperheen ohjelmistoilla ja komponenteilla. Toteutukset on tehty .NET-ympäristössä C#-ohjelmointikielellä – vastaavasti kuin itse SharePointissakin. Laajennukset mahdollistavat muun muassa ratkaisun entistä paremman hyödyntämisen toiminnanohjauksessa ja asiointipalveluissa.

Innofactor Oyj

Keilaranta 9
02150 Espoo
contact@innofactor.com
+358 10 272 9000
Ota yhteyttä!