• Vuosikertomus 2016 banner

  Vuosikertomus

  Vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu.

  Lue lisää


 • Digivisio ja prosessit

  Moderni organisaatio

  Lue lisää

 • HUS Terveyskylä Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Digital Business

  Digitaalinen liiketoiminta

  Moderni asiakaskokemus

  Lue lisää

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • Flexible Collaboration

  Joustava työskentely

  Moderni työntekijäkokemus

  Lue lisää

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Business Productivity

  Liiketoiminnan
  tuottavuus

  Moderni liiketoimintakokemus

  Lue lisää

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Intelligent Cloud

  Älykäs pilvi

  Moderni pilvikokemus

  Lue lisää

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Innofactor on kasvanut nopeasti ja kannattavasti. Liikevaihdon kasvu vuosina 2012–2016 on ollut keskimäärin 28 %.

Järjestelmällistä kasvua vuodesta 2000

Kasvu

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu viimeistään vuonna 2020
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon viimeistään vuonna 2020
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
20 % orgaaniseen kasvuun uskomme pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:
 • Keskitymme Pohjoismaissa niihin toimialoihin ja asiakassegmentteihin, joilla on suuri kasvupotentiaali digitalisaatiossa ja pilvipalveluiden käyttöönotossa. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä hyvinvointipalvelut ovat esimerkki toimialasta, johon panostamme vahvasti 2017 ja tulevina vuosina.
 • Tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta voimme kilpailla yhä suuremmasta osuudesta asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista sekä kehittää asiakassuhteitamme pitkällä aikavälillä.
 • Panostamme modernien digitaalisen markkinoinnin menetelmien käyttöön tehostaaksemme uusasiakashankintaa ja vahvistaaksemme asiakasmielikuvaa Innofactorista johtavana pohjoismaisena digitalisaation ja pilvipalveluiden toteuttajana – sekä tehostaaksemme myyntiämme.
20 % käyttökatteeseen uskomme edellä esitetyn lisäksi pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:
 • Siirrämme tarjoomamme painopistettä tulevaisuudessa enenevissä määrin omiin tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin, jotka helpottavat asiakkaidemme pilvipalveluihin siirtymistä ja ylläpitoa. Näin voimme tarjota jatkossakin asiakkaillemme parempaa palvelua ja suurempaa lisäarvoa sekä vahvistaa pitkäaikaisia asiakassuhteitamme.
 • Vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa siten, että asiakkaamme näkevät heidän osaamisessaan merkittävää lisäarvoa verrattuna kilpailijoihimme, ja ovat tästä syystä valmiita maksamaan toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan.
 • Kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että se vahvistaa asiakastyytyväisyyttä entisestään. Keskitymme toimitusmallimme kehittämisessä siihen, että työ suunnitellaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottamattoman turhan työn osuus minimoidaan.
 • Panostamme pohjoismaisella tasolla kustannussäästöjä tuovien synergioiden saavuttamiseen, esimerkiksi ottamalla käyttöön vuonna 2017 yhteispohjoismaisen pilvipohjaisen Microsoft Dynamics 365 for Operations -toiminnanohjausjärjestelmän.

Sijoittajasuhteet

Patrik Pehrsson
CFO
patrik.pehrsson@innofactor.com
+358 50 529 2170