• Health Village Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hoas Banner

  Hoas

  Unelmien kämppäkavereita älypuhelimella – digitaalinen palvelu huonetoverin hakuun

  Tutustu asiakastarinaan

 • Kommunal Banner

  Ammattiliitto Kommunal

  Parempia, henkilökohtaisempia palveluita ja viestintää jäsenille

  Tutustu asiakastarinaan

 • Red Barnet Banner

  Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestö

  Paremmalla yhteistyöllä ja helpommalla työnteolla enemmän varoja lasten auttamiseen

  Tutustu asiakastarinaan

 • Hafslund Banner

  Hafslund ASA

  Tietoturvan ja hallinnan lisääminen pilvessä Enterprise Mobility & Securityn (EMS) avulla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Varma Banner

  Varma

  VarmaWorks helpottaa yritysten ja yrittäjien arkea tarjoamalla joustavia ja yhteisöllisiä tilaratkaisuja

  Tutustu asiakastarinaan

 • Innofactor Skilli banner kuva

  Innofactor Skilli

  Tavoitteemme on kaksinkertaistaa oppimistulokset ja mahdollistaa laadukas opetus rajatuilla resursseilla

  Tutustu asiakastarinaan

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

Kasvu ja taloudelliset tavoitteet

Innofactor on kasvanut nopeasti ja kannattavasti. Liikevaihdon kasvu vuosina 2012–2016 on ollut keskimäärin 28 %.

Järjestelmällistä kasvua vuodesta 2000

Kasvu

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

 • saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
20 % orgaaniseen kasvuun uskomme pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:
 • Keskitymme Pohjoismaissa niihin toimialoihin ja asiakassegmentteihin, joilla on suuri kasvupotentiaali digitalisaatiossa ja pilvipalveluiden käyttöönotossa. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä hyvinvointipalvelut ovat esimerkki toimialasta, johon panostamme vahvasti 2017 ja tulevina vuosina.
 • Tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta voimme kilpailla yhä suuremmasta osuudesta asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista sekä kehittää asiakassuhteitamme pitkällä aikavälillä.
 • Panostamme modernien digitaalisen markkinoinnin menetelmien käyttöön tehostaaksemme uusasiakashankintaa ja vahvistaaksemme asiakasmielikuvaa Innofactorista johtavana pohjoismaisena digitalisaation ja pilvipalveluiden toteuttajana – sekä tehostaaksemme myyntiämme.
20 % käyttökatteeseen uskomme edellä esitetyn lisäksi pääsevämme muun muassa seuraavin keinoin:
 • Siirrämme tarjoomamme painopistettä tulevaisuudessa enenevissä määrin omiin tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin, jotka helpottavat asiakkaidemme pilvipalveluihin siirtymistä ja ylläpitoa. Näin voimme tarjota jatkossakin asiakkaillemme parempaa palvelua ja suurempaa lisäarvoa sekä vahvistaa pitkäaikaisia asiakassuhteitamme.
 • Vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa siten, että asiakkaamme näkevät heidän osaamisessaan merkittävää lisäarvoa verrattuna kilpailijoihimme, ja ovat tästä syystä valmiita maksamaan toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan.
 • Kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että se vahvistaa asiakastyytyväisyyttä entisestään. Keskitymme toimitusmallimme kehittämisessä siihen, että työ suunnitellaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottamattoman turhan työn osuus minimoidaan.
 • Panostamme pohjoismaisella tasolla kustannussäästöjä tuovien synergioiden saavuttamiseen, esimerkiksi ottamalla käyttöön vuonna 2017 yhteispohjoismaisen pilvipohjaisen Microsoft Dynamics 365 for Operations -toiminnanohjausjärjestelmän.

Sijoittajasuhteet

Sami Ensio
President and CEO
sami.ensio@innofactor.com
+358 50 584 2029