• Vuosikertomus 2016 banner

  Vuosikertomus

  Vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu.

  Lue lisää


 • Digivisio ja prosessit

  Moderni organisaatio

  Lue lisää

 • HUS Terveyskylä Banner

  HUS Terveyskylä

  Digitaaliset kanavat sairaanhoitoon – Terveyskylässä tekniikka menee ihmisen luokse

  Tutustu asiakastarinaan

 • Digital Business

  Digitaalinen liiketoiminta

  Moderni asiakaskokemus

  Lue lisää

 • Väestörekisterikeskus Banner kuva

  Väestörekisteri-
  keskus

  Kansalainen sähköisten palveluiden keskiössä – VRK:n Palvelunäkymien palvelumuotoilu

  Tutustu asiakastarinaan

 • Flexible Collaboration

  Joustava työskentely

  Moderni työntekijäkokemus

  Lue lisää

 • KEHA-keskus banner kuva

  KEHA-keskus

  Digitaalisen työympäristön suunnittelu ja toteutus – vain kuukaudessa

  Tutustu asiakastarinaan

 • Business Productivity

  Liiketoiminnan
  tuottavuus

  Moderni liiketoimintakokemus

  Lue lisää

 • Rapala banner kuva

  Rapala

  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallittua johtamista ja parhaimpien prosessien jalkauttamista

  Tutustu asiakastarinaan

 • Intelligent Cloud

  Älykäs pilvi

  Moderni pilvikokemus

  Lue lisää

 • Tanskan Syöpäjärjestö banner kuva

  Tanskan Syöpäjärjestö

  Ajantasaista asiakastietoa pilvipohjaisen analytiikkapalvelun avulla

  Tutustu asiakastarinaan

Konsernin keskeiset tunnusluvut

20162015201420132012
Liikevaihto tuhatta euroa 59 616 44 452 43 834 32 685 18 818
Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa 4 831 3 705 3 794 3 284 1 215
prosenttia liikevaihdosta 8,1 % 8,3 % 8,7 % 10,0 % 6,5 %
Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT) 2 332 2 542 2 407 2 255 620
prosenttia liikevaihdosta 3,9 % 5,7 % 5,5 % 6,9 % 3,3 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa 1 920 1 935 1 946 1 863 591
prosenttia liikevaihdosta 3,2 % 4,4 % 4,4 % 5,7 % 3,1 %
Tulos tuhatta euroa 1 536 1 548 1 556 1 407 449
prosenttia liikevaihdosta 2,6 % 3,5 % 3,5 % 4,3 % 2,4 %
Oma pääoma tuhatta euroa 22 501 24 534 22 462 19 626 13 760
Korolliset velat tuhatta euroa 16 701 9 219 10 638 11 955 1 393
Rahavarat tuhatta euroa 902 843 997 991 656
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa 5 760 6 704 7 238 7 604 7 767
Oman pääoman tuotto 6,5 % 6,6 % 7,4 % 8,4 % 3,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto 6,4 % 7,6 % 9,1 % 12,9 % 4,5 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 70,2 % 34,1 % 42,9 % 55,9 % 5,4 %
Omavaraisuusaste 35,8 % 56,9 % 48,7 % 43,1 % 66,1 %
Taseen loppusumma tuhatta euroa 63 587 43 983 47 413 46 671 22 173
Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa 3 394 2 495 1 981 2 067 2 488
prosenttia liikevaihdosta 5,7 % 5,6 % 4,5 % 6,3 % 13,2 %
Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 532 409 421* 307* 189*
Henkilöstö katsauskauden lopussa 591 415 411* 416* 193*
Osakemäärä katsauskauden lopussa 32 901 377 33 453 737 32 153 737 30 909 052 30 165 900
Tulos per osake (euroa) 0,0467 0,0475 0,0485 0,0432 0,0150
Oma pääoma per osake (euroa) 0,684 0,733 0,699 0,635 0,460

* Innofactorissa seurataan nykyisin ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työtekijöitä. Vuosien 2014, 2013 ja 2012 osalta luvut sisältävät kuitenkin myös kyseiset henkilöt, eivätkä ole näin ollen vertailukelpoisia.

Sijoittajasuhteet

Patrik Pehrsson
CFO
patrik.pehrsson@innofactor.com
+358 50 529 2170